Jeugdpraktijk IJsselgroep

Obs de Sterrenborgh werkt al enige tijd samen met IJsselgroep. Deze samenwerking krijgt een extra impuls omdat Jeugdpraktijk IJsselgroep vanaf de start van dit schooljaar beschikt over een eigen ruimte in onze school. Vanuit deze locatie helpen zij kinderen, ouders, leerkrachten en IB'ers bij uitdagingen op het gebied van dyslexie, gedrag en leren. Jeugdpraktijk IJsselgroep en obs de Sterrenborgh: een mooie combinatie.

Dyslexie, gedrag en leren

Jeugdpraktijk IJsselgroep onderzoekt, behandelt en begeleidt kinderen op het gebied van dyslexie, gedrag en leren. En dit heeft het meeste effect als kinderen geraakt worden, want dan komen ze in beweging. De (dyslexie)behandelaren en gedragswetenschappers van IJsselgroep werken dan ook aan de motivatie, het zelfvertrouwen en de houding van kinderen. Vanuit het positieve zoeken zij naar mogelijkheden en talenten. Om samen de volgende stap te zetten.

Dichtbij

Voor uw kind is het prettig om in de vertrouwde omgeving van obs de Sterrenborgh aan de slag te gaan. Ook voor ouders en leerkrachten levert dit voordelen op: snel schakelen, samen de juiste dingen doen en laagdrempelig contact (je kunt gewoon even ‘naar binnen lopen’ of je ziet elkaar in school). Jeugdpraktijk IJsselgroep: professioneel, laagdrempelig, vertrouwd en dichtbij.

Onderwijs en zorg: school, ouders en kind

Behandelaren van Jeugdpraktijk IJsselgroep hebben naast kennis van zorg ook verstand van onderwijs. Natuurlijk helpen zij u (als ouders) en uw kind. Maar uw kind zit bij ons op school en in de klas. Vanuit de uitdagingen van uw kind adviseren zij dan ook leerkrachten en de interne begeleider van obs de Sterrenborgh. Van praktische tips tot onderwijsinhoudelijk advies. Hierdoor werken wij op drie niveaus (kind, klas en school) aan de ontwikkeling van kinderen. Samen de juiste stappen zetten: daar draait het om.

Contactpersoon: Anette Reessink Kinder- en jeugdpsycholoog, regiebehandelaar dyslexiezorg en BGGZ/SGGZ, gedragswetenschapper bij Jeugdpraktijk IJsselgroep mobiel: 06 57 56 75 08 e-mail: anette.reessink@ijsselgroep.nl

Secretariaat IJsselgroep

Heeft u vragen over aanmeldprocedures, het aanvragen van een tegemoetkomingsverklaring of andere organisatorische zaken? Neem dan contact op met het secretariaat van Jeugdpraktijk IJsselgroep/PDIJ via 088 093 15 15 of pdij@ijsselgroep.nl

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de combinatie onderwijs en zorg of over de samenwerking met obs de Sterrenborgh? Neem dan contact op met Herman Giesbers (mobiel: 06 22 93 89 52 herman.giesbers@ijsselgroep.nl)

https://www.ijsselgroep-pdij.nl/over-ons/jeugdpraktijk-ijsselgroep-in-enschede