Naar het fotoboek
5 November 2019

Actie basisscholen

Aan een ieder....

In de media verschijnen veel verschillende verklaringen over de acties/stakingen in het (basis)onderwijs.
Hieronder willen wij graag met u delen waar (wat ons betreft) vooral de aandacht naar uit moet gaan.

  • Als leerkracht wordt er van veel kanten druk op jou uitgeoefend door o.a. inspectie, bestuur, overlegstructuren, externe partijen (jeugzorg, Mediant), ouders en collega's. Voor een deel zijn wij daar zelf verantwoordelijk voor, want we willen het graag zo goed, mooi en leuk mogelijk maken voor kinderen (en ouders) en de school.
  • Het lijkt alsof alles in het onderwijs verantwoord moet worden. De profesionaliteit en kwaliteit van de school en het (leerkrachten)team wordt beoordeeld op basis van de Eindtoets in groep 8 en handelingsplannen en rapporten die geschreven worden. Naar de uitvoering van deze plannen wordt nauwelijks gekeken.
  • Vanuit overheid en de maatschappij worden steeds meer maatschappelijke problemen op het bordje van de school gelegd. Denk aan Mediawijsheid, gezond gedrag, duurzaamheid, burgerschap, enz. Ook dit wil je als leerkracht zo goed mogelijk uitvoeren.
  • Door 'passend onderwijs' (een visie waar wij in de basis achter staan) hebben wij niet voldoende middelen om extra handen in de klas te krijgen die kinderen die wat extra aandacht nodig hebben, verder te laten groeien. Dit is zeer frustererend voor iedereen in het onderwijs.
  • We horen vanuit het ministerie dat er grote groep zij-instromers staan te trappelen om in het onderwijs aan het werk te gaan. Het is echter weinigen gegeven om zo vanuit een andere baan het onderwijs in te gaan. Helaas is er vaak te weinig tijd om deze gemotiveerde krachten goed te begeleiden.  
  • Afgelopen jaren zijn er veel (beginnende) leerkrachten uit het onderwijs gegaan. Een groot deel heeft het onderwijs verlaten vanwege de druk die men voelt en de frustratie om hier iets aan te veranderen. Dit is dus niet vanwege het salaris, want de hoogte daarvan wist iedereen al voor hij/zij aan de PABO begon. 
  • Natuurlijk zal geen enkele medewerker in het onderwijs tegen een salarisverhoging zijn. Maar de meesten willen dit vooral om het vak voor toekomstige collega's aantrekkelijker te maken.

Nog even t.a.v. de 'vele vakanties' die men in het onderwijs heeft. Hiervoor werken de leerkrachten de overige weken meer uren. Gemiddeld werkt een leerkracht basisonderwijs 46,9 uur per schoolweek. Als we uitgaan 40 schoolweken is dat 40 x 46,9 = 1876 uur. Een standaard (fultime)werkweek is in Nederland 38 uur (36 uur bij rijksoverheid) Als het totaal aantal uur van een leerkracht (1876 uur) wordt gedeeld door de standaard werkweek (38 uur) komt het uit op 49,4. Dat betekent dat een leerkracht effectief ruim 2,5 weken vakantie heeft.

Wij willen hiermee graag aangeven dat wij ons vooral zorgen maken over de toekomst van het onderwijs en dat er structurele maatregelen nodig zijn om ons beroep aantrekkelijker te maken om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven geven.

Met vriendelijke groet,

Team de Sterrenborgh