Naar het fotoboek
15 March 2020

School dicht t/m 10 mei

De school is alleen geopend voor personeel en leerlingen waarvan de ouders in vitale sectoren werken www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Via Social Schools hebben wij alle ouders/verzorgers zondagavond 15 maart bericht gestuurd met de eerste informatie.

Helaas is er door overbelasting van de website geen mogelijkheid om te reageren. We vragen u om dat op een later tijdstip alsnog te doen (indien van toepassing)

We hopen dat de situatie voor iedereen snel weer normaal wordt en dat de maatregelen hun  gehoopte effect hebben.

Team de Sterrenborgh

 

Voor de leesbaarheid hieronder de brief:

 

Beste ouders, verzorgers,

In de bijlage kunt u de brief lezen die de drie gezamenlijke schoolbesturen in Enschede voor de ouders hebben opgesteld.

Ook voor ons is dit een ongewone situatie waar wij zo goed mogelijk invulling aan willen geven. We vragen dan ook uw begrip.

Alleen kinderen van ouders in vitale beroepen of sectoren mogen naar school wanneer zij geen gezondheids- of griepklachten vertonen (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, koorts) en er geen andere opvangmogelijkheden zijn. De lijst met vitale sectoren vindt u in de brief in de bijlage.

Om goed invulling te kunnen geven aan de maatregelen die vanmiddag afgekondigd zijn door de regering willen wij graag weten welke kinderen wij op welke weekdag(en) kunnen verwachten, zodat wij de opvang kunnen organiseren. Wij vragen u om vanavond alleen te reageren op dit bericht, de instelling is overigens privé, wanneer uw kind(eren) naar school komen en aan te geven op welke dag/dagen dat zal zijn. Andere vragen kunt u via Social Schools stellen door te kiezen voor privé-gesprek of gesprek met directie.

Om de kans op besmetting op school zo klein mogelijk te houden mogen alleen kinderen en personeel in school komen. Dat betekent dat kinderen op hun eigen plein verzamelen. Vanaf 08.15u zal er op elk plein een leerkracht aanwezig zijn die de kinderen mee naar binnen neemt.

Vanaf maandag gaan wij met het team overleggen hoe wij vorm kunnen geven aan thuisonderwijs. Hierover zal de groepsleerkracht u z.s.m. info en duidelijkheid geven. Houd daarvoor Social Schools goed in de gaten. Dat medium gaan we voornamelijk gebruiken om met u de komende tijd te communiceren.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons bij voorkeur bereiken via Social Schools. In dringende gevallen kunt ons bellen (tussen in ieder geval 8.15u en 12.00u) op school op telefoonnummer 053-4774970.

Tot slot wensen we iedereen nog steeds veel gezondheid toe en beterschap en sterkte voor diegene die om welke reden dan ook op dit moment thuis zijn/moeten blijven.

 

Met vriendelijke groet namens het team.

Monique Bouman

Directeur o.b.s. de Sterrenborgh