Naar het fotoboek
17 december 2020

Schoolsluiting

Helaas hebben we weer de schooldeuren moeten sluiten. Graag hadden we dit vreemde jaar afgesloten met een kerstdiner en een gezellig dag voor we de kerstvakantie in zouden gaan.

We zetten nu alles op alles om het online-onderwijs vorm te geven, zodat we vanaf 4 januari digitaal en op afstand les kunnen geven. Hiervoor is het belangrijk dat ouders en kinderen (vanaf groep 4) hun Social Schools berichten in de gaten houden.
Mocht uw kind geen SocialSchools-account hebben of de inloggegevens zijn niet meer bekend, dan kunt u een bericht sturen naar juf Monique.

Alle methodelessen (rekenen, spelling, taal enz) zijn te volgen via Zuluconnect (inloggegevens nodig)
Alle leerlingen hebben een Muiswerkaccount. Inloggen kan rechtstreeks op Muiswerk via onze homepage of via Zuluconnect.
Kinderen van groep 6 t/m 8 hebben ook een Junior Einstein account. Inloggen op de website van Junior Einstein met het eigen account.
Mocht uw kind niet meer kunnen inloggen in één van de platforms (Zuluconnect, Muiswerk of Junior Einstein) dan kunt u een bericht sturen naar de groepsleerkracht.

Op de laatste fysieke schooldag (dinsdag 15-12) hebben de kinderen waarvan de ouders dat hebben eengegeven een chromebook mee naar huis genomen. Mocht blijken dat u ook thuis een (extra) schoolchromebook nodig heeft, stuur dan een berichtje naar de groepsleerkracht. 

We zorgen er samen voor dat alles zo goed mogelijk werkt en dat we maandag 4 januari allemaal klaar zijn voor online-lessen. Mocht er een keer iets niet (helemaal) lukken of gaan zoals gepland; geen stres, we gaan samen kijken hoe we het kunnen oplossen.

Voor nu wensen wij iedereen: veel gezondheid, fijne vakantie(periode), mooie feestdagen en een goed begin van 2021! 

Team OBS de Sterrenborgh

Kijk voor een echt vakantiegevoel op: t3://file?uid=128326