Naar het fotoboek

3x per jaar kinderoptredens bij expressiedag

Het goede doel voor '19-'20: Spieren voor spieren

Dé wedstrijd van het jaar. Groep 8 tegen leerkrachten

 

Gepersonaliseerd oefenen o.a. via het programma Muiswerk

Onze waarden van waaruit onze (onderwijs)visie is opgebouwd.

Het jaarlijkse Songfestival in het Helmertheater

Coöperatief leren: Groep 8 helpt hier groep 3 met leren lezen.

SANYO DIGITAL CAMERA

Sporttoernooien: vanaf groep 4 doen we mee.

ICT: wij gebruiken nieuwe media waar het meerwaarde heeft.

SANYO DIGITAL CAMERA

Gebruik makend van nieuwe media waar het kan

Onze nieuwe naam per 6 juli 2017: OBS de Sterrenborgh

16 oktober 2021

Winnaars gouden en zilveren griffel

Bij de Kinderboekenweek hoort traditioneel ook een schrijf-/illustratiewedstrijd waarbij in elke...

Lees meer
9 oktober 2021

Schrijver Frank Vester op bezoek

Door extra aandacht aan "lezen" te besteden hopen we het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren...

Lees meer

Agenda

Welkom bij OBS de Sterrenborgh