Onze schooltijden

Vanaf augustus 2014

Maandag

08:30

-

14.30

Dinsdag

08:30

-

14.30

Woensdag

08:30

-

12:00

Donderdag

08:30

-

14.30

Vrijdag

08:30

-

14.30

Vijf minuten vóór de lessen beginnen gaat de schoolbel en mogen de kinderen naar binnen. Om 8.30 uur starten de lessen.

Groepen 1, 2 en 3

Voor de onderbouw is er vanaf 8.20 uur uur inloop. De kinderen mogen dan, samen met de ouders, naar binnen. De lessen beginnen om 8.30 uur en eindigen om 14.30 uur of om 12.00 uur woensdag. 

Groepen 4 t/m 8

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er inloop vanaf 8.25 uur. De lessen beginnen om 8.30 uur en eindigen om 14.30 uur.

Op woensdag gaan de leerlingen vanaf 8.25 uur tot 12.00 uur naar school.