De school

Openbare basisschool de Sterrenborgh ligt aan de rand van de Helmerhoek in een zeer kindvriendelijke omgeving. Er is rondom de school heel veel speelruimte waar wij volop gebruik van maken.

Per 1 augustus 2016 is obs de Averbeke officieel gefuseerd met OBS de Helmerhoek en heetten wij OBS de Averbeke-Helmerhoek. Per donderdag 6 juli 2017 is nieuwe naam OBS de Sterrenborgh.

Door de fusie hebben we nu een dependance waar onze bovenbouwgroepen zijn gehuisvest. Dit is de bovenverdieping van de Willem van Oranje. De christelijke basisschool aan de andere kant van het fietspad. Ook in de bovenbouwlocatie houden wij vast aan onze openbare visie.

Dit jaar zijn we druk bezig om alle schoolse zaken op elkaar af te stemmen en om ons onderwijs te vernieuwen. Daarnaast werken we hard aan het (her)definiĆ«ren van onze (nieuwe) visie en onze uitgangspunten op onderwijs.

Zo hebben we inmiddels schoolbreed Muiswerk ingevoerd. Dit computerprogramma biedt kinderen individueel een leerprogramma aan (op basis van een voor af gemaakte toets) op het gebied van rekenen, spelling, Engels, taal, grammatica, lezen en eventueel voor extra uitdaging Spaans of Frans. 
Dit programma biedt daarmee de mogelijkheid voor kinderen om in groep 1 of 2 al echt bezig te zijn met (leren) lezen en/of rekenen en voor leerlingen in de bovenbouw die 'iets meer' aankunnen al met wiskunde bezig tot Havo 3 niveau. Voor de kinderen die iets meer moeite hebben met de leerstof betekent het dat zij gewoon in de klas bij hun vriendjes toch (geheel) individueel kunnen werken op hun niveau. Muiswerk komt bij ons niet in plaats van de individuele en klassikale instructie.

Doorgaande lijn van groep 1 naar groep 8

Op onze school staat uw kind centraal. We bieden een doorgaande lijn. Zo verloopt de ontwikkeling van 4 tot 12-jarigen ononderbroken, zowel op cognitief (leer) als sociaal-emotioneel gebied. Kinderen moeten leren samen te werken, rekening met elkaar te houden en eigen verantwoording te dragen.

Veilig en vertrouwd naar school

We vinden het belangrijk dat uw kind(eren) met plezier naar school gaan, dat is namelijk een voorwaarde voor goed onderwijs. Uw kind zal zich veilig en vertrouwd voelen bij ons op school. Een goed pedagogisch klimaat in de groepen is belangrijk.

School met goede cijfers

We zijn een school zonder drempels, waar ouders en/of verzorgers en kinderen gemakkelijk inlopen en zich thuis voelen. Dit wordt bevestigd door een intern onderzoek onder de ouders over onze school. Wij zijn er trots op dat de ouders onze school met het cijfer 8 waarderen! Van de kinderen kregen we zelfs het cijfer 8,6 ! Om bovenstaande te realiseren gebruiken wij de nieuwste methodes, computers met goede software, nieuw meubilair etc.

Lees meer over BAS, onze inhoudelijke onderwijsvisie.