Op deze pagina vindt u alle belangrijke informatie voor u als ouder/verzorger.

Natuurlijk is uw inbreng van groot belang voor onze school. We hopen dan ook laagdrempelig te zijn en dat u zich vrij voelt om snel contact op te nemen met de groepsleerkracht, intern begeleider en/of directeur. 
Ouders kunnen ons bereiken via telefoon of door via Social Schools rechtsreeks berichten te sturen naar leerkrachten en directie.