Schoolwijkcoach

Aan onze school is een schoolwijkcoach verbonden die wij en u als ouders kunt inschakelen.

U kunt haar raadplegen over opvoedingsproblemen, gedragsproblemen e.a. problemen waar uw kind tegen aan loopt.

Wilt u een afspraak maken?
Quin Veenvliet, tel. 0622888117
Via mail: q.veenvliet@wijkteamenschede.nl

Of via één van onze Intern Begeleiders: Reino Bijen of Amina Elkabdi.