Onze onderwijsvisie: PBS en BAS

PBS: Positive Behaviour Support (Positieve benadering van kinderen)

Door systematisch goed en gewenst gedrag te oefenen en te bekrachtigen, creƫren we een positief schoolklimaat waarin ieder kind optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Via onze PBS-lessen wordt in iedere klas het positieve/gewenste gedrag geleerd en geoefend. Zodat onze leerlingen hierin kunnen groeien en samen met alle betrokkenen zorgen voor een positief (school)klimaat.

De PBS-afspraken worden vanuit onze kernwaarden concreet gemaakt:

  • veiligheid
  • respect 
  • verantwoordelijkheid 
  • plezier

 

 

De Sterrenborgh gecertificeerd als BAS-school: Bouwen aan een Adaptieve School.

BAS is gericht op preventie van leer- en gedragsproblemen. Het bouwt aan de verbetering van de fundamenten van het onderwijs: de instructie, de interactie, de structuur, de zelfstandigheid, het samenwerkend leren etc.

Uitgangspunt bij deze werkwijze is dat kinderen alleen kunnen 'groeien' als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Relatie: Ik ben iemand waar anderen op gesteld zijn en ik heb die ander nodig.
  • Autonomie: Ik ben zelfstandig, leer mij het zelf te doen.
  • Competentie: Ik ben iemand die iets kan.


Dat kan alleen vanuit een omgeving waar:

  • kinderen uitgedaagd worden,
  • kinderen ondersteund worden en
  • kinderen vertrouwen krijgen.